Vid akut sjukdom eller skada i Grekland

Om olyckan är framme och du behöver läkarvård, så har invånare ifrån ett EU land möjlighet att få den vården. Du måste ha med dig ditt försäkringskort ifrån Försäkringskassan. Det garanterar dig att få vård i ett EU land.

Om så är fallet, att du behöver vård 

Så får du hjälp på de vanliga sjukhusen eller kliniker som är anslutna till just ”ickepatienter”. Man bör kontrollera att just du , har rätt till vård på kliniken du söker.

Jag har personlig erfarenhet utav vård i Grekland under en semester resa. Jag fick bästa tänkbara vård på ett kommunalt sjukhus. Inga direkta väntetider och mycket bra service. Dessutom var det helt gratis.

Om du reser till Grekland och är invånare i ett icke EU land, så bör du rådfråga ditt försäkrings kontor innan avresa.

I nödfall, ring

Ambulans Service: 166

SOS Doktorer:  1016

Kommunala sjukhus och kliniker:1434

Apotek: 1434

Öppen rådgivning för alkohol och droger: +30 210 3617089

Förgiftning första hjälpen: +30 210 7793777

Polis: 100

Turist polis: 1571